Obec Bořitov

Obecní úřad Bořitov

Obec Bořitov
nám. U Václava 11
679 21 Bořitov
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa: 8:00 - 17:00

starosta: Ing. Břetislav Tesař
e-mail: starosta@boritov.cz
telefon: +420 724 185 516

místostarosta: Jiří Kovář
e-mail: mistostarosta@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189

administrativa: Lenka Štěpánková
e-mail: stepankova@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189

administrativa: Ivana Venclů
e-mail: venclu@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189
Znak obce

Aktuálně

Odečty vodoměrů

VAS, a.s Blansko oznamuje, že od pondělí 30.5.2016 se budou v naší obci provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přistup k vodoměru a pokud nebudou doma, aby zanechali stav vodoměru na lístku na viditelném místě.

Přes Bořitov povede objízdná trasa

Z důvodů výstavby nových autobusových zastávek  bude omezen provoz na silnici I/43 - průjezd pouze 1 jízdní pruh. Směr Brno – Svitavy bude po nezbytně nutnou dobu  přesměrován na objízdnou trasu přes Bořitov na silnici III/37722, a to od 17.5.2016 max. do 30.5.2016. Pokud bude doba uzavírky zkrácena, bude tato skutečnost oznámena občanům obecním rozhlasem.  Autobusová zastávka Bořitov, ZD bude pro  uzavřený směr (Brno – Lysice – Boskovice) přesunuta na ulici Rolínkovu (zastávka s názvem Bořitov). Prosíme občany, aby na silnici 3. třídy po dobu uzavírky neparkovali.

Změna ordinační doby – dětské oddělení

MUDr. Marie Ivánková nebude v měsíci květnu 2016 ordinovat. Od 2.5. do 31.5. zastupuje denně MUDr. Podlipná,  v době od 7,45 – 10,45 hodin.
 

Výstavba nových autobusových zastávek

Začala stavba I/43 Bořitov, odbočovací pruh - výstavba nových autobusových zastávek. Po dobu stavby bude uzavřen nájezd na silnici I/43 v ulici Úvoz. Přístup na stávající zastávky bude zachován. O přesunu zastávek, který je plánován na 4.7.2016 a o  případných dalších nutných změnách dopravy,  budeme informovat.