Zastupitelstvo obce


Seznam členů zastupitelstva obce:

 1. Ing. Ondřej Čuma

 2. Antonín Fojt

 3. Jan Fojt

 4. MVDr. Anna Holíková

 5. Ing. Jiří Kakáč

 6. Ing. Petr Kolínek

 7. Josef Konečný

 8. Ing. Jiří Kovář

 9. Marie Petráková

 10. Jiří Sedláček

 11. Ing. Hana Šejnohová

 12. Alois Ťoupek

 13. Ing. Tomáš Včelař

 14. Zuzana Machorková 

 15. PaedDr. Bohumír Verner

 
 
Starosta: Antonín Fojt
   
Místostarosta: Alois Ťoupek
   
Rada obce: Ing. Petr Kolínek
  Ing. Tomáš Včelař
  PaedDr. Bohumír Verner
   
Předseda finančního výboru: Josef Konečný
Členové: Bc. Jan Podloučka
  Pavlína Včelařová
   
Předseda kontrolního výboru:  Ing. Jiří Kovář
Členové: Ing. Tomáš Žid
  Bc. Jan Křenek