Poplatek za odpady a psy na rok 2021

Poplatky za odpady na rok 2021 lze hradit na pokladně OÚ v hotovosti od 1. února 2021.
Bezhotovostním převodem na účet obce Bořitov lze poplatky již platit, číslo účtu obce: 6229631/0100, variabilní symbol je číslo domu.
Všichni občané obce platí za odpad 500,- Kč. Obecně závaznou vyhláškou 1/2020 byla zrušena sleva na poplatníka do 21 let.
Poplatek za psa je 100,- Kč a za každého dalšího psa je 150,- Kč.

Zpět ...