06 prosinec 2023

Kluziště v provozu

Oznamujeme všem dětem i dospělým, že ledová plocha na orelském hřišti v Bořitově má již dostatečné parametry a lze na ní bruslit.
Vstup na plochu je na vlastní nebezpečí! Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a nevjíždějte mimo ledové pokrytí.