Odpadové hospodářství

MANUÁL K MOTIVAČNÍMU A EVIDENČNÍMU SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH)

Jak systém funguje?
Vážení občané, nově budete moci třídit plast a papír čirých pytlů přímo ve své domácnosti a získat díky tomu slevu z poplatku za odpad. Stačí na visačku k úvazku pytle nalepit patřičný QR kód a dát vytříděný odpad v daný svozový den před dům. Součástí tohoto balíčku je arch s QR kódy a 10 kusů pytlů do začátku. Systém MESOH bude spuštěn od 1. 5. 2022 dle harmonogramu svozových dní, který je součástí tohoto manuálu.
Za co mohu dále získat slevu?
Systém MESOH se netýká pouze třídění odpadu. Slevu z poplatku můžete získat nejen za třídění odpadů, ale také například za efektivní přistavování popelnic ke svozu, za předcházení vzniku odpadu, ekologicky odpovědné nakupování (více na www.precykluj.cz) nebo také za kompostování. Za body, které získáte v roce 2022, budete mít nárok na slevu z poplatku v roce 2023. Více informací naleznete v tomto manuálu nebo ve svém odpadovém účtu.
Co je odpadový účet?
Každá domácnost má vytvořen vlastní odpadový účet, kde budou informace o tom, jak daná domácnost třídí a snižuje produkci odpadů, a jiné další potřebné informace. Doporučujeme vám také ve svém odpadovém účtu vyplnit odpadový dotazník, který aktivuje bonusy za kompostování a za snižování produkce odpadů. Dále doporučujeme chviličku věnovat i inventuře stanoviště, kde jsou informace o počtu osob na dané adrese. Veškerý odevzdaný odpad je dělen počtem osob, a proto se vyplatí si jej zkontrolovat, případně na obecním úřadě požádat o sloučení nebo o rozdělení osob – ne ve všech domácnostech odpovídá trvalý pobyt reálně přebývajícím osobám.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Na webu www.mojeodpadky.cz/boritov zvolíte „Přihlásit se“ a vyplníte své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje naleznete na spodním okraji listu s QR kódy, který je součástí tohoto balíčku.
Kde si mohu vyzvednout další pytle a QR kódy?
Nové pytle a nové QR kódy jsou k dostání zdarma na obecním úřadě.
Nemám přístup k internetu, co mám dělat?
V tomto případě můžete zajít na obecní úřad, kde Vám rádi s čímkoliv poradíme.
V případě jakýchkoli dotazů, změny kontaktní osoby odpadového účtu nebo nesrovnalostí v osobách na stanovišti se můžete obrátit na e-mail mistostarosta@boritov.cz nebo přímo na Obecní úřad Bořitov.

 

Jaké EKO body mohu získat?

EKO body za třídění (BT)
Cílem bonusu je ocenit domácnosti za adresnost a za prostor, který ve své domácnosti ke třídění vyčlenili. EKO body za třídění odpadů získá každá domácnost, která odevzdá tříděný odpad označený QR kódem. Získané body se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti. Maximální počet BT za rok je 24 EKO bodů na osobu.
EKO body za efektivní využívání nádob (BV)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke svozu pouze plných nádob již netříditelného odpadu. Body jsou vypočítány na základě obslouženého objemu sběrných nádob s netříděným odpadem. Podmínkou je označení nádoby čárovým/QR kódem. Maximální počet BV za rok je 24 EKO bodů na osobu.
EKO body za snižování produkce odpadů (BS)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body BS se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku s ohledem na celkový obsloužený objem všech nádob a pytlů z dané domácnosti. Maximální počet BS za rok je 30 EKO bodů na osobu.
EKO body za kompostování (BK)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání rostlinných kuchyňských zbytků přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování na hnojiště nebo zkrmování domácím zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku. Za závazek v odpadovém dotazníku je možné získat 6 EKO bodů BK na osobu za rok. Za plnění závazku, které vychází z obslouženého objemu nádob s netříděným odpadem, je možné získat dalších 12 EKO bodů BK na osobu za rok.
EKO body za ekologické nakupování (BN)
Cílem bonusu je ocenit domácnosti za předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky ekologickému (bezobalovému) nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování. Maximální počet BN za rok je 18 EKO bodů na osobu. (více na www.precykluj.cz).
EKO body za zájem (BZ)
Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému. EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou (1x čtvrtletí) kontrolu odpadového účtu. Maximální počet BZ za rok je 6 EKO bodů na osobu.

 

Jak třídit vybrané odpady

• Plast

1. Do čirého pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu – nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. Opravdu vše, co je plastové. Do pytle s plasty můžete případně dávat i nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu). Nápojové kartony můžete také třídit zvlášť do oranžových pytlů dodaných obcí. Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a krabice sešlápněte. Polystyrén prosím odevzdávejte pouze na sběrný dvůr v Černé Hoře.
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.
3. Větší plasty např. bedna na hrozny, které se nevejdou do pytle, není třeba lámat. Nechte je vcelku, polepte QR kódy a oblast kolem kódu dobře označte, ať se nepřehlédne.

• Papír

A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…), tak…
1. Do čirého pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, časopisy, noviny, letáky atd.
2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.
B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak…
1. Až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny do balíku a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.
2. Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do balíku o minimální výšce 30 cm a k úvazku připevněte visačku s QR kódem.

 

Odevzdávání odpadů na sběrný dvůr v Černé Hoře

Další novinkou, která se zavedla již před startem systému MESOH, je prokázání návštěvy na sběrném dvoře v Černé Hoře pomocí karty s QR kódem. Údaje načtené na kartu zaměstnancem sběrného dvora primárně slouží pro lepší přehled o množství odevzdávaných odpadů na sběrném dvoře občany Bořitova. Při velmi vysokém množství odevzdaných netříděných odpadů se může domácnosti odečíst až 6 EKO bodů na osobu v rámci odečtu EKO bodů za vytížení sběrného dvora BSD. Na sběrný dvůr je také možné odevzdat pytle s plastem a papírem, vytříděné dle pokynů v tomto manuálu. Tyto pytle stačí označit příslušným QR kódem, obsluha může načíst pouze daný kód, čímž se přispěje k rychlejší evidenci při návštěvě sběrného dvoru.

SBĚRNÝ DVŮR Černá Hora, U Lihovaru 576, 679 21 Černá Hora
Provozní doba:
středa: 14:00 - 17:00
sobota: 9:00 – 12:00
Sběrný dvůr je ve státem uznané svátky uzavřen.
V případě reklamací volejte 608 247 982.
 

Svozový kalendář do google kalendáře je k dispozici na následujícím odkazu 

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=YjZiZmVmZjNmNTIwZTc0ZDkyNmRhZGEzZjcyYWNjMmNhMGVkY2Q4YjVkMTEyYzM0NDRhNDc5ZDg0OTg1ODFhZkBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t


 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
Manuál MESOH Bořitov
Manual_MESOH_Boritov.pdf
551 kB25.10.2022
09:10
Pravidla MESOH - schvalená
Pravidla-MESOH-schvalena.pdf
4 MB25.10.2022
09:10
Příloha č. 1 k pravidlům MESOH
Priloha-c.1-k-Pravidlum-MESOH-2022.pdf
175 kB25.10.2022
09:09
Příloha č. 2 k pravidlům MESOH
Priloha-c.2-k-Pravidlum-MESOH-2022.pdf
205 kB25.10.2022
09:09
Příloha č. 3 a 4 k pravidlům MESOH
Priloha-c.3-a-4-k-Pravidlum-MESOH-2022.pdf
177 kB25.10.2022
09:09
Příloha č. 5 k pravidlům MESOH
Priloha-c.5-k-Pravidlum-MESOH-2022.pdf
304 kB25.10.2022
09:09
Příloha č. 6 k pravidlům MESOH
Priloha-c.6-k-pravidlum-MESOH-2022.pdf
101 kB25.10.2022
09:08