Zastupitelstvo obce

 

Seznam členů zastupitelstva obce:

Burgerová Dagmar Ing.
Čuma Ondřej Ing.
Fojt Antonín
Kakáč Jiří Ing.
Kolínek Petr Ing.
Konečný Josef
Machorková Zuzana
Pachlopník Aleš
Petráková Marie
Podloučka Jan Bc.
Šejnohová Hana Ing.
Ťoupek Alois
Včelař Tomáš Ing.
Verner Bohumír PaedDr.
Židová Zuzana Ing.


 
Starosta: Antonín Fojt
   
Místostarosta: Alois Ťoupek
   
Rada obce: Ing. Petr Kolínek
  Ing. Tomáš Včelař
  PaedDr. Bohumír Verner
   
Předseda finančního výboru: Bc. Jan Podloučka
Členové: Ing. Dagmar Burgerová
  Ing. Dagmar Schiffnederová
   
Předseda kontrolního výboru:  Ing. Ondřej Čuma 
Členové: Ing. Tomáš Žid
  Ing. Jiří Kovář