Obecní symboly

Významnou bořitovskou památkou je původně románský kostel sv Jiří, upravovaný později pány z Boskovic, později ještě v 16. a 19. století. Symbolickou narážkou na tento kostel je nejspíše i obraz na staré bořitovské pečeti - totiž dvě věže postavené na zdi, či na prosté půdě. Také autor návrhů nových obecních symbolů vycházel z popisované pečetě, jen zeď nahradil červeným heroldským křížem sv.Jiří, patrona bořitovského kostela. Doplňující černé pruhy byly převzaty z erbu domácího vladyckého rodu z Bořitova. Z předpokládaného návrhu znaku vychází i zjednodušený návrh praporu obce, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexikologické tvorby.

ZNAK

POPIS: V modrém štítě ze stříbrné paty se dvěma černými břevny vyrůstají dvě stříbrné věže, každá s prázdnou branou, dvěma prázdnými okny a červenou stanovou střechou se zlatým křížkem. Mezi věžemi zlatý korunovaný drak s červenou zbrojí shora kosmo probodený stříbrným kopím s červeným hrotem a stříbrným praporkem - plamenem s červeným heroldským křížem.
 

PRAPOR

POPIS: List tvoří pět vodorovných pruhů, střídavě bílý a černý, v poměru 5:2:2:2:5, přeložené uprostřed svislým modrým pruhem širokým polovinu délky listu. V modrém pruhu žlutý korunovaný drak s červenou zbrojí shora kosmo probodený stříbrným kopím s červeným hrotem a stříbrným praporkem - plamenem s červeným heroldským křížem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Miroslav J.V. Pavlů, heradlik