Návrh změny č.1 ÚP Bořitov pro veřejné projednání v novém termínu po úpravě podkladů

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
Text
zm1-up-boritov-oop.pdf
488 kB19.01.2023
13:34
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
zm1-tisk-zcu.pdf
373 kB19.01.2023
13:34
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
zm1-tisk-hlv.pdf
581 kB19.01.2023
13:34
I/3 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
zm1-tisk-doprava.pdf
422 kB19.01.2023
13:34
I/4 – Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
zm1-tisk-site.pdf
321 kB19.01.2023
13:33
I/5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
zm1-tisk-vps.pdf
444 kB19.01.2023
13:33
Odůvodnění
zm1-up-boritov-oduvodneni.pdf
486 kB19.01.2023
13:33
Odůvodnění- srovnávací text
zm1-up-boritov-rozdilovy.pdf
691 kB19.01.2023
13:32
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
zm1-tisk-koord.pdf
1 MB19.01.2023
13:32
II/2 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000
zm1-tisk-zpf.pdf
637 kB19.01.2023
13:32
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
zm1-tisk-svzt.pdf
1 MB19.01.2023
13:31